Pap- Smear ve HPV Testi

Pap-smear Testi: Pap-smear testi dökülen servikal hücrelerin toplanıp incelenmesi esasına dayanan sitolojik bir tarama testidir. Bu sitolojik tarama testi ile henüz semptomatik hale gelmemiş olan preinvazif ve erken invazif servikal lezyonlar saptanır. Pap-smear testleri konvansiyonel ya da sıvı bazlı olarak yapılabilir. Smear testi alınması son derece basit ve ağrısız bir yöntemdir.

HPV Testi: HPV testi için, smear fırçası servikse yerleştirilir ve saat yönünde 5-6 kez çevrilerek sürüntü alınır, mümkün olduğunca fazla döküntü alınmaya çalışılır. Daha sonra smear çubuğunun fırçası özel solüsyonu içine bırakılır ve en kısa zamanda ilgili moleküler tanı merkezine gönderilir.

Ulusal toplum tabanlı serviks kanseri taramaları, Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) bünyesinde bulunan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) tarafından yürütülmektedir.

SMEAR TESTİNİZİ YAPTIRMAYI UNUTMAYIN!!!